Menu
Artykuły:  PODATKI KOWALSKIEGO
Zwrot VAT dla podróżnych: Zmiana limitu od 1 sierpnia 2017 r.

02.08.2017

Od 1 sierpnia 2017 r. wysokość minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżni spoza UE mogą żądać zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w systemie TAX FREE, obniżono z 300 zł do 200 zł.

Oznacza to, że aby uzyskać zwrot VAT z tytułu zakupu w Polsce towarów wywożonych przez podróżnych z państw trzecich, należy dokonać ich w kwocie nie mniejszej niż 200 zł. Kwota ta ma wynikać z dokumentu TAX FREE wystawionego przez sprzedawcę, do którego...

Logowanie
Pozostałe artykuły