Menu
Artykuły:  FINANSE
ZUS 2018: Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe a zaległości z tytułu składek

08.01.2018

Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata z tytułu należnych składek jest rozliczana na najstarszą zaległość. Jeżeli masz zadłużenie na koncie w ZUS, Twoje wpłaty będą rozliczane na najstarsze zaległości. Zatem, jeżeli zgłosiłeś się do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a masz zaległości na koncie z tytułu składek obowiązkowych, Twoja wpłata najpierw rozliczy zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Nie będziesz mógł opłacić bieżących składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zanim nie uregulujesz zaległości.

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe a terminowość opłacania składek

Jeśli jesteś:

  • osobą, która prowadzi pozarolniczą działalność lub
  • osobą współpracującą z osobą, która prowadzi pozarolniczą działalność,
  • duchownym,
  • osobą, która nie spełnia warunków do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi obowiązkowo (tj. osobą, o której mowa w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

i opłacasz składkę na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe (lub opłaca ją Twój płatnik składek) pamiętaj, że Twoje ubezpieczenia ustaną od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który należna składka nie zostanie opłacona w terminie.

Jeśli masz zadłużenie, które przekracza 6,60 zł za wcześniejszy okres, to Twoje dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustaną, jeżeli wpłata (nawet wpłacona w terminie) nie uwzględni bieżących składek oraz zaległej kwoty z odsetkami.

Przykład
Pani Anna Nowak prowadzi działalność gospodarczą od 1 czerwca 2016 r. Od 1 kwietnia 2017 r. nabyła prawo do emerytury w związku z czym, od tej daty, nie podlegała już obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Od 1 kwietnia 2017 r. Pani Anna przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu prowadzonej działalności. Pani Anna ma zaległość z tytułu skład...

Logowanie
Pozostałe artykuły