Menu
Artykuły:  FIRMA I PODATKI
Wykonawstwo zastępcze w branży budowlanej a prawo do odliczenia VAT

14.12.2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6.07.2017 r., sygn. I FSK 2173/15, przedstawił niekorzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym główny wykonawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez wykonawcę zastępczego w sytuacji, gdy podwykonawca okaże się nierzetelny. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdził dotychczasowe stanowiska organów podatkowych. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.05.2017 r., znak: 0461-ITPP3.4512.84.2017.2.AB.

Przykład

Spółka X świadczy na rzecz kontrahentów krajowych usługi budowlane. Część specjalizacyjnych prac Spółka X zleca do wykonania podwykonawcom. W razie nienależytego wykonania przez nich czynności, są oni zobowiązani do usunięcia wad z tego wynikających. Jeżeli podwykonawcy nie usuną wad w terminie, Spółka X, zgodnie z umową, może powierzyć naprawy do wykonania innemu podmiotowi, obciążając następnie podwykonawców kosztami tej usługi. Czy Spółka X ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od wykonawcy zastępczego?

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dalej jako ustawa o VAT). Związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi może mieć przy tym charakter bezpośredni lub pośredni. Czy w podanym przykładzie taki związek wystąpi w przypadku nabycia usług wykonanych przez wykonawcę zastępczego?

W celu ustalenia prawa do odliczenia podatku nal...

Logowanie
Pozostałe artykuły