Menu
Artykuły:  PODATKI KOWALSKIEGO
Wspólne konto to jeszcze nie darowizna pieniędzy

24.07.2017

Poziom skomplikowania prawa podatkowego powoduje, że podatnicy czasem zadają organom podatkowym pytania, które mogą wydawać się błahe. Jedna z niedawnych interpretacji dotyczyła kwestii opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Chodziło o wspólne konto bankowe córki z matką. Zobaczmy, co odpowiedział fiskus. 

Z wniosku o wydanie interpretacji (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-2-1.4515.505.2016.2.BB) wynikało, że wnioskodawczyni, za zgodą matki, stała się współwłaścicielką rachunków bankowych, na których dotychczas były zgromadzone środki finansowe będące własnością matki. W istocie zatem wnioskodawczyni wspólnie z matką stała się stroną umów o prowadzenie rachunków bankowych. W konsekwencji ma ona możliwość dysponowania środkami pieniężnymi na nich zgromadzonymi. Obecnie każdy ze współwłaścicieli rachunków bankowych będzie zasilał te rachunki własnymi środkami pieniężnymi i będzie mógł tymi środkami własnymi dysponować w sposób dowolny.

Wnioskodawczyni podkreśliła jednak, że będzie uprawniona do dysponowania środkami stanowiącymi własność matki, na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa. Dodała, że w wyniku ustanowienia współwłasności na wskazanych rachunkach nie stała się i nie stanie właścicielką środków na nich zgromadzonych – zarówno tych, które znajdowały się na rachunkach w chwili ustanowienia współwłasności, jak i tych, które będą w przyszłości wpłacane przez matkę. Zgodnie z ustaleniami ustnymi pomiędzy wnioskodawczynią a jej matką wnioskodawczyni będzie uprawniona do dysponowania środkami finansowymi matki (pochodzącymi z jej majątku) wyłącznie na potrzeby matki na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Podatniczka nie miała pewności, czy opisana sytuacja nie spowoduje konieczności zastosowania przepisów o podatku od spadków i darowizn.

Zakres opodatkowania ...

Logowanie
Pozostałe artykuły