Menu
Artykuły:  FINANSE
Ustawa abolicyjna ZUS - podstawowe informacje dla wnioskodawców

16.11.2017

Ustawa abolicyjna obowiązuje od 15 stycznia 2013 r. Umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Publikujemy informację ZUS przypominającą zasady jej stosowania.

Kogo dotyczy ustawa

Osób, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. , objęte były obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj.:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

  • działalności twórczej lub artystycznej,

  • działalności w zakresie wolnego zawodu,

  • jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  • jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

  • Spadkobierców i osób trzecich, wobec których wydaliśmy decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Jakie należności możemy umorzyć

Możemy umorzyć:

  • składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo objęte tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,

  • odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,

  • opłatę prolongacyjną, opłatę dodatkową, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

Jakie trzeba spełnić warunki

Aby starać się o umorzenie należności musisz:

Logowanie
Pozostałe artykuły