Menu
Artykuły:  FIRMA I PRACOWNICY
Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracownikiem

20.11.2017

Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem rodzi pełny obowiązek ubezpieczeń społecznych od przychodów osiąganych na jej podstawie. Zakres zobowiązania zleceniobiorcy lub wykonawcy dzieła musi mocno odróżniać się od rodzaju pracy, do której wykonywania zobowiązali się oni w ramach stosunku pracy.

Musimy – podobnie jak w każdym innym przypadku zawierania umowy cywilnoprawnej – zwrócić szczególną uwagę na to, by umowa ta nie wypełniała znamion charakterystycznych dla stosunku pracy. Jeżeli tak się stanie, to w drodze postępowania sądowego może zostać uznane, że zawarto de facto drugą umowę o pracę.

W przypadku zlecenia lub umowy o dzieło zawieranych z osobą, którą już zatrudniamy na podstawie stosunku pracy, należy pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej zasadzie: umowa ta nie może stanowić kontynuacji wykonywania tych czynności, które pracownik wykonuje w ramach stosunku pracy. Jeśli tak się stanie, może zostać uznana za omijanie m.in. przepisów o czasie pracy, co może skutkować koniecznością wypłaty za jej wykonywanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Na takie konsekwencje wskazały w kilku wyrokach Sąd Najwyższy oraz sądy apelacyjne:

  1. zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego sameg...
Logowanie
Pozostałe artykuły