Menu
Artykuły:  FINANSE
Składki ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

25.10.2017

Osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, natomiast brak będzie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności - wyjaśnił ZUS.

Z wnioskiem o interpretację przepisów dotyczących obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (obowiązkowe i dobrowolne), zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP zwróciła się wnioskodawczyni, która jest osobą fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą i opłacającą składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP na zasadach ogólnych.

Wnioskodawczyni w sierpniu br. urodziła dziecko i w tym samym miesiącu wystąpiła do ZUS o przyznanie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Wnioskodawczyni we wniosku zaznaczyła, iż chciałaby otrzymać stałą wysokość 80% zasiłku macierzyńskiego przez cały okres jego pobierania. W okresie pobierania zasiłku wnioskodawczyni zamierza nadal prowadzić działalność gospodarczą i uzyskiwać przychody z tego tytułu.

Wnioskodawczyni chciała wiedzieć, czy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego ma obowiązek opłacania składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Jej zdaniem, w okresie tym jest zobowiązana do opłacania tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne.

ZUS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawczyni. W uzasadnieniu przypomniał, że zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują prze...

Logowanie
Pozostałe artykuły