Menu
Artykuły:  FIRMA I PRACOWNICY
Składki 2018: Ubezpieczenia społeczne, FGŚP i FP - podstawa wymiaru i wysokość składek

04.01.2018

Znamy już dokładne najniższe podstawy wymiaru oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i FP za miesiące styczeń - grudzień 2018 roku dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz twórców i artystów.

 

Składki dla prowadzących działalność gospodarczą i o podobnym charakterze w 2018 r.

- Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

- twórcy i artyści,

- osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

- osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz

- osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność:

obowiązuje w 2018 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku wynosi 4443 zł.

Za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych powyżej nie może być niższa od kwoty:

- 520,36 zł (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne,

- 213,26 zł (tj. 8%) - ...

Logowanie
Pozostałe artykuły