Menu
Artykuły:  PISMA I WYJAŚNIENIA
Prywatny bal charytatywny na rzecz niepełnosprawnego dziecka

05.01.2018

Jeśli darowizna datków (środków pieniężnych) przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, tzn. 4.902 zł na osobę w ciągu 5 lat nabycie środków pieniężnych w ten sposób nie podlega opodatkowaniu. W takim przypadku nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego, gdyż otrzymane kwoty z wolnych datków nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

 

Stan faktyczny

Wnioskodawczyni jest mamą niepełnosprawnej córki (z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności). W dniu 4 lutego 2017 r. Wnioskodawczyni zorganizowała bal charytatywny dla znajomych, celem zebrania środków na rehabilitację córki. Wnioskodawczyni wynajęła salę, catering, znajomi przynieśli soki, ciasta, Wnioskodawczyni kupiła napoje. Na wszystkie wydatki poniesione na organizację balu Wnioskodawczyni posiada paragony. Łączny koszt organizacji wyniósł 7.774,35 zł brutto.

Nie było publicznych informacji o organizacji balu, plakatów czy ulotek ani informacji w mediach społecznościowych. Informację, że Wnioskodawczyni organizuje bal, Wnioskodawczyni rozprowadziła z najbliższą grupą przyjaciół wśród znajomych. Udało się zebrać 165 osób. Każda z osób wpłaciła 90 zł jako tzw. „cegiełkę na bal”. Z zebranej kwoty Wnioskodawczyni pokryła koszty balu.

W trakcie balu odbyła się licytacja podarowanych przedmiotów. Żaden z podarowanych przedmiotów nie miał większej wartości niż 4.902 zł. Licytowane były też rzeczy niematerialne, np. taniec z konferansjerem. Fanty na licytację Wnioskodawczyni zbierała w okresie wakacji 2016 roku (lipiec, sierpień). Określenie dokładnych dat nabycia fantów nie jest możliwe, niemniej zostały one podarowane nie później niż do 13 sierpnia 2016 r., czyli do dnia drugich urodzin córki Wnioskodawczyni. Były to: namalowany przez kolegę obraz, piłka z podpisami siatkarzy, biografia zespołu Bajm, cd z autografami – z kolekcji prywatnej Wnioskodawczyni, książki dla dzieci z dedykacją autora, płyta winylowa, kalendarz, zdjęcia skoczków z autografami, koszulki sportowe. Rzeczy te zostały podarowane Wnioskodawczyni osobiście, ale celem zebrania środków na leczenie jej córki. Z samej licytacji uzbierała się kwota 5.780 zł. W licytacji brali udział tylko znajomi zaproszeni na bal, nikt z zewnątrz nie miał możliwości wstępu. Kwota 3.000 zł została wpłacona na subkonto córki w fundacji. Pozostała część tej kwoty, tj. 2.780 zł, zostanie wpłacona na to konto po otrzymaniu interpretacji czy należy zapłacić podatek dochodowy od licytacji. Podatek zostanie wówczas uregulowany z tej pozostałej kwoty.

W trakcie balu goście wrzucali również wolne datki do skarbonki. Środki te stanowią darowiznę, tj. bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego. Żadna z osób nie dała więcej niż 4.902 zł, to były raczej drobne kwoty (100-200 zł). Wszelkie wolne datki były przekazywane Wnioskodawczyni osobiście do puszki. Córka nie była obecna na balu. Goście balu wiedzieli, byli jasno poinformowani, że przekazane przez nich pieniądze zostaną wykorzystane na rehabilitację córki Wnioskodawczyni. Uzbierana kwota z podarowanych sum wyniosła 10.470 zł.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni zaznaczyła, że całość opisanego zdarzenia – bal charytatywny w zamkniętym gronie znajomych – dotyczy zebranych na balu środków: kwoty z wolnych datków oraz kwoty z licytacji.

Pytania i stanowisko podatnika

W związku z powyższym opisem zadano – przy uwzględnieniu uwag zawartych w uzupełnieniu – następujące pytania:

Czy Wnioskodawczyni ma odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty uzyskanej z licytacji?

Czy Wnioskodawczyni ma odprowadzić podatek od spadków i darowizn od kwoty zebranej z wolnych datków?

Zdaniem Wnioskodawczyni, skoro bal odbył się w zamkniętej grupie znajomych i był imprezą zamkniętą, to nie ma obowiązku zgłaszania zebranych kwot do opodatkowania ani z licytacji, ani od wolnych datków.

Wnioskodawczyni powołała się na art. 13 ustawy o zbiórkach publicznych mówiący, że impreza organizowana wśród grona znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę, nie ma zastosowania (nie dotyczy), więc nie była to żadna forma zbiórki publicznej. Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna zapłacić podatku od licytacji jak również podatku od kwoty zebranej z wolnych datków.

Zgodnie z art. 9 pkt 3 (winno być art. 9 ust. 1 pkt 3) ustawy o podatku spadków i darowizn – żadna z przekazanych kwot od jednej osoby nie przekroczyła kwoty 4.902 zł, wobec czego Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana zapłacić od zebranej kwoty 10.470 zł podatku dochodowego.

Jeżeli jednak okazałoby się, że jest inaczej i podatek od licytacji i wolnych datków należy odprowadzić, stanowisko Wnioskodawczyni jest takie...

Logowanie
Pozostałe artykuły