Menu
Artykuły:  PISMA I WYJAŚNIENIA
Premia za urodzenie drugiego dziecka w 30 miesięcy

08.01.2018

Obserwując różne rozwiązania warte analiz jest wprowadzenie dodatkowych zachęt do posiadania kolejnych dzieci. Szwecja, która wprowadziła „premię za szybkość” tj. jeśli kolejne dziecko urodzi się w przeciągu 30 miesięcy od urodzenia poprzedniego matka może wydłużyć urlop rodzicielski nawet o rok, jest jednym z liderów na gruncie szeroko zakrojonych działań prorodzinnych. Uważam, że należy przeanalizować taką formę zachęty jednak stoję na stanowisku, że polityka państwa powinna uwzględniać silne zróżnicowanie potrzeb rodzin i dysponować szeroką gamą rozwiązań, z których każda rodzina mogłaby korzystać na miarę swych potrzeb - wyjaśniło MRPiPS.

Interpelacja nr 17777 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie "premii za szybkie urodzenie dziecka"

Szanowna Pani Minister,

resort rozważa wprowadzenie „premii za szybkie urodzenie dziecka”. Taki element polityki prorodzinnej obowiązuje już w Szwecji. Zgodnie z nowym rozwiązaniem kobieta, która urodzi kolejne dziecko w ciągu 30 miesięcy od narodzin poprzedniego, to urlop rodzicielski będzie mogła wydłużyć nawet o rok. Aktualnie w naszym kraju coraz więcej pracodawców umożliwia matkom pracę w elastycznym bądź niepełnym wymiarze godzin, by mogły godzić życie rodzinne z zawodowym.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Do kogo skierowana jest planowana forma pomocy?
  2. Czy planowany projekt „premia za szybkie urodzenie dziecka” przewiduje jeszcze jakieś inne rozwiązania?
  3. Czy zaplanowano modyfikacje finansowe?

Poseł Mirosława Nykiel

28 listopada 2017 r

Odpowiedź na interpelację nr 17777 w sprawie "premii za szybkie urodzenie dziecka"

Biorąc pod uwagę raporty i inne opracowania można zauważyć, że trend demograficzny bezsprzecznie jest wyzwaniem nie tylko dla Polski, ale większości krajów starego kontynentu. Niestety wskaźnik dzietności w naszym kraju jest jednym z najniższych.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zdając sobie sprawę z tych negatywnych tendencji przyjął szeroko rozumiane wsparcie dla rodzin jako jeden z priorytetów działań.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez PwC w dzięki wprowadzeniu w 2016 r. programu 500+ Polska znalazła się w czołówce państw z największym wsparciem finansowym dla rodzin w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia w kraju i tym samym zajęła 4. pozycję wśród 28 krajów Unii.

Od początku Programu na świadczenie 500+ wydatkowano 35 814 mln zł, w tym 34 804 mln zł na świadczenia wychowawcze, 426 mln zł na dodatki wychowawcze, 581 mln zł na koszty obsługi świadczenia wychowawczego i 3,8 mln zł na koszty obsługi dodatków wychowawczych. Rządowym programem „Rodzina 500+” we wrześniu 2017 r. objęto 3,995 mln dzieci co oznacza ich 57,9% udział wśród wszystkich dzieci w wieku do 18 roku życia. Liczba rodzin uczestniczących w Programie wyniosła we wrześniu 2,619 mln.

Do tej pory koszty wychowania i edukacji dziecka leżały przede wszystkim po stronie rodziców. Zdając sobie sprawę, że późniejsze korzyści z młodego pokolenia mają charakter publiczny postanowiliśmy wesprzeć rodziny. Niejednokrotnie podkreślałam, że kosztów tych nie należy traktować jako wydatek. Jest to inwestycja, nie tylko w kapitał ludzki ale po prostu w przyszłość naszego kraju. Prawo i Sprawiedl...

Logowanie
Pozostałe artykuły