Menu
Artykuły:  FIRMA I PODATKI
Podatki 2018: Opłata za torby foliowe jako przychód i koszt podatkowy

20.12.2017

Od 1 stycznia 2018 r. sklepy będą miały obowiązek doliczać do każdej jednorazowej torebki foliowej 20 groszy opłaty recyklingowej. Opłatę tę będą następnie przekazywać do budżetu państwa do 15 marca następnego roku, przy czym będzie ona stanowiła zarówno przychód, jak i koszt uzyskania przychodów.

Od przyszłego roku przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, będzie obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z definicją, która 1 stycznia 2018 r. zostanie dodana do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.), przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego należy rozumieć torby na zakupy z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się: 

  1. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  2. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Opłaty recyklingowej nie będzie pobierać się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (tj. o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, czyli od tzw. zrywek), ale tylko pod warunkiem, że będą wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności.

Dodajmy, że opłata recyklingowa będzie mogła stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo zostanie doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową, wówczas ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty.

Maksymalna stawka opłaty recyklingowej będzie wynosić 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, natomiast rzeczywista stawka opłaty zostanie określona w drodze rozporządzenia. I tak, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz.U. poz. 2389), stawka tej opłaty będzie wynosić 0,20 zł za sztukę.

Pobrana opłata od „foliówek” stanowić będzie dochód budżetu państwa i będzie wnoszona do 15 marca roku następującego ...

Logowanie
Pozostałe artykuły