Menu
Artykuły:  PISMA I WYJAŚNIENIA
Podanie wniesione faksem jest podaniem pisemnym

10.01.2018

Podań wniesionych faksem - jako podań pisemnych - w żadnym wypadku nie można traktować jako niebyłych. Inną kwestią jest łączący się z takim sposobem składania podania brak własnoręcznego podpisu osoby, od której to podanie pochodzi. Posłużenie się faksem w celu wniesienia podania powoduje, że do organu podatkowego wpływa kopia pisma. Takie podanie dotknięte jest brakiem formalnym, nie zawiera bowiem własnoręcznego podpisu osoby wnoszącej podanie - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Zapytanie nr 6404 do ministra finansów w sprawie pism wysyłanych faksem przez podatników

Szanowny Panie Ministrze!

Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję, że wysłanie przez podatnika pisma z wykorzystaniem do tego urządzeń, których nie ma w przepisach, nie zwalnia go z terminu złożenia pisma. Takie podanie należy potraktować jak podanie pisemne, tylko że z brakami formalnymi.

W takim razie fiskus jest zobowiązany wezwać podatnika do uzupełnienia w ciągu 7 dni braków, a nie oznajmiać, że pismo się nie pojawiło i doszło do przekroczenia terminu składania pisma. Obecnie art. 168 par. 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że podania, wnioski, odwołania, wyjaśnienia mogą być wnoszone ustnie, pisemnie, przy użyciu środków elektronicznych, przez portal podatkowy. Ten przepis natomiast nie odnotowuje faksu, aczkolwiek taką formę komunikacji dopuszczał tylko do czerwca 2010 r.

Panie Ministrze,czy złożenie pisma faksem przez podatnika jest traktowane, jakby to pismo nie było złożone? Czy fiskus musi zaakceptować taką formę wysyłania dokumentów i poinformować podatnika o ewentualnym obowiązku uzupełnienia braków?

Posłowie
Adam Ołda...

Logowanie
Pozostałe artykuły