Menu
Artykuły:  PODATKI KOWALSKIEGO
Opodatkowanie PCC umowy pożyczki - MF wyjaśnia

06.06.2017

1. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zwanym dalej "PCC") są m.in.: 

  • umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, 
  • zmiany umów pożyczki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC, 
  • orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak umowa pożyczki (zmiana umowy pożyczki).
...


Logowanie
Pozostałe artykuły