Menu
Artykuły:  PISMA I WYJAŚNIENIA
Komputery do kopania kryptowalut - nieodliczony VAT zwiększy wartość początkową

11.01.2018

Jeżeli z tytułu zakupu komputerów będących środkami trwałymi do kopania kryptowalut nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, o wartość tego podatku należy zwiększyć wartość początkową.

 

Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe

Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, prowadzi działalność w zakresie najmu nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe.

Czynności, które Spółka zamierzać rozpocząć będzie wykonywać na własny rachunek.

Zostały zakupione komputery o bardzo dużej mocy obliczeniowej. Służyć one mają wydobywaniu kryptowalut. Wydobywanie polega na obliczaniu zabezpieczeń transakcji w sieci. W zamian za to Spółka otrzymuje bitcoiny, czyli kryptowalutę. Otrzymane kryptowaluty może sprzedać na giełdzie kryptowalut. Osiąga wtedy przychód, niestety nie wie kto zakupił kryptowaluty, ponieważ pieniądze ze sprzedaży trafiają bezpośrednio z giełdy.

Nabyte komputery będą służyły tylko i wyłącznie do tych czynności. Wartość zakupu takiego komputera to koszt około 20 000 zł netto. W związku z powyższym komputery stanowią środek trwały Spółki i podlegają amortyzacji.

Planowana przez Spółkę działalność nie będzie stanowiła czynu nieuczciwej konkurencji ani nieuczciwych praktyk rynkowych.

Komputery w celu prawidłowego funkcjonowania muszą pracować 24 godziny na dobę, zużywają do tego energię elektryczną oraz wymagają stałego połączenia z Internetem, gdyż cały czas pracują. Spółka zamierza zainwestować w zakup większej ilości takich komputerów obliczeniowych, w związku z powyższym będzie potrzeba wynajmu pomieszczenia, w którym będą znajdować się te komputery.

Pytania i stanowisko podatnika

1. Czy Spółka ma prawo obliczyć podatek VAT od zakupu komputerów obliczeniowych, a jeśli nie to czy nieodliczony podatek zwiększa wartość środka trwałego?

2. Czy sprzedaż kryptowalut jest opodatkowana podatkiem VAT, jeśli tak to jaką stawką?

3. W jaki sposób dokumentować osiągnięty przychód?

4. Od jakich usług Spółka powinna proporcjonalnie rozliczać podatek VAT naliczony?

Niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. Pozostałe zagadnienia zostaną rozpatrzone odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania numer 1 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych – skoro komputery stanowią środki trwałe Spółki, podatek VAT podniesie ich wartość dla celów amortyzacji.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Przy czym kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, dotyczące całokształtu działalności podat...

Logowanie
Pozostałe artykuły