Menu
Artykuły:  FIRMA I PODATKI
Podatki 2014. Odliczenie VAT od paliwa. Jakie zmiany od 1 kwietnia?

13.02.2014

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, która zmienia zasady odliczania podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Oczywiście część tych zmian dotyczyć będzie również zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu nabywanego paliwa. Sprawdźmy, co ulegnie zmianie.

Na wstępie zaznaczamy, że opracowanie nie dotyczy zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych od 1 kwietnia 2014 r. związanych z pojazdami użytkowanymi na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnych charakterze, które zostały (zostaną) zawarte do końca marca 2014 roku.

Prawo od odliczenia podatku

Od 1 stycznia 2014 roku w ustawie o VAT zmieniono niektóre zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu nabywania samochodów osobowych, jak i paliw do ich napędu. Art. 86a ustawy o VAT wprowadził zasadę, w myśl której nie odliczymy w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Natomiast pełne ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego ma zastosowanie w przypadku nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych. Jeśli więc w obowiązującym stanie prawnym podatnik nabędzie samochód osobowy bądź pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, to nie nabędzie on prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabywanego paliwa (oleju, gazu), bez względu na to czy pojazd służyć mu będzie wyłącznie celom działalności gospodarczej.

Pamiętajmy jednak, że ustawa o VAT wskazuje nam również typy pojazdów, które będąc m.in. pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, pozwalają na odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu paliwa. Mowa tutaj m.in. o tzw. autach z kratką, vanach, pojazdach specjalnych, tzw. pikapach, pojazdach samochodowych posiadających określoną przez ustawę liczbę miejsc oraz ładowność, autobusach (pełen katalog tych pojazdów znajduje się  w art. 86a ust. 2 obecnie obowiązującej ustawy o VAT). Co do zasady w przypadku, gdy ustawa o VAT daje możliwość odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu samochodowego (i to takiego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t, jak i pojazdu, o którym mowa w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT), to tym samym daje ona podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliwa służącego do jego napędu.

Odliczenie VAT z tytułu zakupu paliwa. Zmiany od kwietnia 2014 r.

Uchwalona przez Sejm ustawa o VAT zmienia od 1 kwietnia 2014 roku zasady odliczania podatku VAT zarówno z tytułu nabycia pojazdów samochodowych, jak i paliwa służącego do ich napędu. Po pierwsze w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (w tym przede wszystkim w...

Logowanie
Pozostałe artykuły