Menu
Artykuły:  1000 PYTAŃ
Twórcy i artyści - preferencyjne koszty tylko dla niektórych

12.01.2018

Od 1.01.2018 r. wzrósł limit przychodów, dla których można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów. Został jednak ograniczony krąg twórców, objętych preferencjami. Kto może skorzystać obecnie z kosztów uzyskania w wysokości 50%?

Twórcy i artyści mają szczególny przywilej – możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej przychodów, dotyczących korzystania z praw autorskich. Do końca 2012 roku prawo to nie podlegało ograniczeniom kwotowym. Od 1.01.2013 r ustawodawca wprowadził limity stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, ustalając kwotę graniczną tak obliczonych kosztów jako 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Od 1.01.2018r. limit ten wynosi tyle, ile kwota stanowiąca górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli został podniesiony dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku.

Jednak ograniczona została lista osób, korzystających ze swoich praw autorskich, uprawnionych do skorzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów - w ustawie znalazło się ich wyliczenie.

REKLAMA

Od 1.01.2018 r. podwyższone do 50% przychodu koszty uzyskania stosuje się wyłącznie do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:

  1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  5. publicystycznej.

Redakcja podatki.biz

 


Przeczytaj także:

Podatki 2018. Koszty autorskie z wyższym limitem, ale nie dla wszystkich

Hasła tematyczne: 50% koszty uzyskania przychodu, artyści, twórcy

 

Pozostałe artykuły